حریم خصوصی

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در سیاست حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

ما با استفاده از پروتکل امن و قویترین افزونه های امنیتی تمام تلاشمان را برای محافظت از اطلاعات شخصی شما عزیزان خواهیم نمود.لازم به ذکر است برنزی هیچ گونه اطلاعاتی از کاربران خود را جهت استفاده در سیستم ههای تبلیغاتی در اختیار هیچ شرکتی قرار نخواهد داد