زمان تحویل کالا در برنزی

جهت احترام به حقوق مشتریان

در فروردین 1400 اقدام به راه اندازی سیستم پیشرفته محاسبه و انتخاب زمان تحویل کالا در فروشگاه برنزی نموده ایم

این سیستم با محاسبه زمان آماده شدن محصول ،زمان ارسال تا تحویل محصول ،روز های تعطیل و …. بازه زمانی چهار روزه در اختیار مشتری قرار میدهد که مشتری میتواند بازه زمان مد نظر خود را جهت تحویل کالا انتخاب نماید
لازم به ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر ما از سیستم پست جهت تحویل کالا استفاده میکنیم و عملکرد شرکت پست در تحویل مرسوله ها یکسان نیست این زمان به صورت قطعی نمیباشد