کاسه و پیاله

کاسه و پیاله ، کاسه سرامیکی سفید ، کاسه ماست خوری ، کاسه آبگوشت خوری ، کاسه سوپ خوری