عنوان:فروشگاه اینترنتی برنزی
وب‌سایت:https://boronzi.com
پیش فاکتور
تلفن:03891002011
آدرس:فارسان میدان امام حسین چهارراه نواب فروشگاه برنزی
کدپستی:8861654311
شماره ثبت/ملی:139950140001147554
#شناسهتصویرمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
1شناسه124834لوستر آلومینیومی طرح زئوسمحصوللوستر آلومینیومی طرح زئوس - هشت شاخه قیمت2,300,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد3مبلغ کل6,900,000 تومانیادداشت خرید
کلتومان36,900,000 تومان
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت